Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
StadsmissionenxNotar.png
  • Profilbild_Notar_1.png
  • Homelessness
Notar Sverige

Hemlöshet kan drabba alla.

Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla - Vårt arbete är att sälja bostäder där vi hoppas att våra kunder och deras familjer ska känna sig trygga. Men alla har inte den möjligheten.Bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar. Vårt mål är att kraftigt minska den akuta hemlösheten i Sverige. Det är först när alla människor har bostad som vi kan nå visionen om ett mänskligare samhälle – för alla.Genom att skänka pengar till Sveriges Stadsmissioner hjälper du människor i utsatthet och utanförskap runtom i hela landet. Idag lever upp mot 33 000 människor i Sverige i hemlöshet. Stadsmissionen bistår med akut stöd såsom mat, kläder, vila, värme och tvätt. I mötet byggs tillit för den som tappat tron på samhället. Den tillitsfulla relationen möjliggör vägledning ut ur utsattheten, till någon av Stadsmissionens eller stadens boenden. Genom ditt stöd bidrar dutill hopp och vägar ut ur hemlöshet.Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla!Sveriges Stadsmissioner är en medlemsförening för den lokala Stadsmissionen – från Umeå Stadsmission i norr till Skåne Stadsmission i Söder. I dagsläget är Stadsmissionen 10 medlemmar med verksamheter på 30-talet orter. Tillsammans har de drygt 1300 anställda och många fler volontärer. Stadsmissionen möter 5000 människor i utsatthet och utanförskap varje dag. Deras vision är ett mänskligare samhälle, där alla har makt att forma sina egna liv och är delaktiga i samhället. Stadsmissionen verkar för alla människors rätt till bostad, sysselsättning och social trygghet.
42 200 SEK84%
50 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/companies/notar-sverige-ab/notar-sverige-ab/hemloeshet-kan-drabba-alla/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/companies/notar-sverige-ab/notar-sverige-ab/hemloeshet-kan-drabba-alla/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/companies/notar-sverige-ab/notar-sverige-ab/hemloeshet-kan-drabba-alla/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/companies/notar-sverige-ab/notar-sverige-ab/hemloeshet-kan-drabba-alla/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/companies/notar-sverige-ab/notar-sverige-ab/hemloeshet-kan-drabba-alla/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/companies/notar-sverige-ab/notar-sverige-ab/hemloeshet-kan-drabba-alla/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or