Om oss

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators
75956424-c229E.jpg (3)

ALEF är en ideell förening som arbetar med folkbildning för unga och vuxna som missat chansen att gå i skolan. I studiegrupper som träffas ett par gånger i veckan får deltagarna lära sig läsa, skriva och räkna - och att använda färdigheterna som redskap till att själva ta kontrollen över sina liv, och förändra sin livssituation.

ALEF är en religiöst och politiskt obunden organisation. Vår verksamhetsidé är att bygga kapacitet i lokala organisationer som redan finns på plats och som kan kulturen och språket, och förstår människornas livssituation.
Vårt bidrag är att utbilda projektpersonalen i hur man bedriver ett bra projekt, att tillsammans med dem skapa läromedel som är anpassade till de människors behov som just den organisationen vill arbeta med.
Vårt fokus är att alltid lyfta fram rättighetsfrågor, att skapa förutsättningar för människor att förbättra sin ekonomi, och att leva bättre tillsammans i samhället. Vi stöder också våra partnerorganisationer med hjälp att planera och följa upp projekt, och med organisationsutveckling.

NAMNET ALEF är första bokstaven i det första alfabetet, det feniciska. Första bokstaven = första steget.
Förkortningen ALEF står för "Adult Learning and Empowerment Facilitators". Genom lärande(learning) vill vi utrusta (empower) unga och vuxna i världens fattigaste områden att förändra sin situation underifrån. 750 miljoner av världens ungdomar och vuxna kan fortfarande inte läsa, skriva och räkna. De flesta av dem är kvinnor och flickor.

Att kunna läsa, skriva och räkna är första steget till att ta kontrollen över sitt liv och att få tillträde till samhällslivets alla funktioner. Det är en förutsättning för demokrati och för att fullt ut kunna använda och utveckla sina inre och yttre resurser.

I flera länder i Afrika och Asien saknar 50% eller mer av den vuxna befolkningen grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning. En majoritet av dem är kvinnor.

11/16/2021 2:24:41 PM.png