English

Om oss

Barn I nöd
barninod.banner.png (4)

Barn i Nöd stödjer barnhem, daghem, skolor, hälsocenter och yrkesutbildande verksamhet i sammanlagt fyra världsdelar.
Arbetet sker genom verksamhet som vi själva startat eller genom att stödja och utveckla redan befintliga barnhem och center. 1000-tals barn får dagligen mat, logi, läkarvård och skolgång.

Arbetet leds och utförs av personal från platsen med såväl lokal kännedom som kulturell kunskap i de aktuella områdena. Det ger en hjälp och trygghet för barn som har det allra svårast.

Vår vision är att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn- och ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.