Om oss

Barnrättsbyrån
Sthlm_14021.jpg (3)

Vi kämpar för barns rättigheter i Sverige

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få tillgång till rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter.

De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation. Tillsammans med barnet formulerar vi ett uppdrag som de ger till oss. Sedan sätter vi igång och agerar – det kan innebära många olika saker. Det viktigaste är att vi gör allt ihop med barnet och ingenting över deras huvuden.