Om oss

Fryshuset/Barn till ensamma mammor
volontär.jpg (3)

Barn till ensamma mammor som är en del av Fryshuset är leverantörer av positiva upplevelser som blir till barndomsminnen. De arbetar för att stödja barn till ensamstående mammor som lever i socioekonomisk utsatthet.** Ett eventuellt stöd kommer att ge oss möjlighet att stötta både yngre och äldre barn som pga. av ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa inom familjen riskerar att senare i livet hamna i utanförskap. Vi väljer att arbeta förebyggande och agera redan när barnen är små för att motverka ohälsa och bidra till en positiv barndom.**

VISION
”Alla barn har rätt till delaktighet, skratt, upplevelser och att bli sedda

VARFÖR BEHÖVS BARN TILL ENSAMMA MAMMOR
Många av familjerna inom verksamheten lever i ekonomisk utsatthet, ohälsa och/eller med bristfälliga sociala nätverk. Redan när barnen är väldigt små riskerar de därför att hamna utanför viktiga sociala sammanhang, som är avgörande för deras välmående och deras möjlighet att utveckla självkänsla och självförtroende. Det är därför viktigt att bjuda in dessa barn till positiva sammanhang som öppnar dörrar in till samhället, som förmedlar kontakt med positiva förebilder och ger dem möjlighet att hitta och dela sina upplevelser med andra.

VAD VERKSAMHETEN GÖR
Aktiviteter & träffar är själva grundstenen i verksamheten. Positiva sammanhang där familjerna får växa och stärkas – både på vart sitt håll och tillsammans. Genom att fylla på med stöd, gemenskap, avkoppling och upplevelser kan familjerna få styrka att orka med och hantera motgångar och stress i vardagen. Vilket kan resultera i att barnen i verksamheten får en bättre tillvaro och utveckling. Aktiviteter och träffar är allt från besök på museum, nöjespark, till att ta del av föräldrautbildningar och att barnen får umgås med volontärer genom pyssel och lek.