Hopajola - För naturen i Örebro län!

Hopajola
5okt.jpg (1)

Naturvårdsorganisationen Hopajola delar ut pengar till skydd och vård av värdefull natur i Örebro län. Sen starten 1994 har vi bidragit med 16,5 miljoner. Vi har gett bidrag till flera kommunala naturreservat som bildats i länet, och stöttat flera hundra naturvårdsprojekt som genomförts av ideella föreningar och kommuner. Men mer pengar behövs till naturvård och biologiskt mångfald...

Bli naturvärnare! Hjälp oss skydda mer natur med höga biologiska värden och där många fåglar, mossor, svampar, insekter och andra djur trivs.

22sep2.jpg
Hopajola har gett bidrag till flera restaureringar av vattendrag. Här är det gymnasieelever som får lära sig vattenekologi, både i teorin och praktiken!Foto: Ankie Rauséus, Hopajola