Om oss

Loza Foundation
D26A9803.JPG (3)

Hjälp Europas mest utsatta människor!
Glappet mellan fattiga och rika växer sig allt större i Europa. Barnhem och institutioner i de fattigaste områdena sitter fast i en gråzon utan förutsättningar eller resurser att själva förändra sitt tillstånd.

Loza Foundation fokuserar på de undangömda platserna i Europas fattigaste delar och hjälper där människor med särskilda behov som lever under omänskliga omständigheter.

Stiftelsen grundades 2017 som en reaktion på de levnadsförhållanden som råder för de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. I samarbete med lokalbefolkningen gör vi direkta insatser på institutioner för människor med mentala och fysiska funktionshinder, på barnhem och verksamheter för kvinnor och barn i särskild utsatthet. Barn som saknar föräldrar och familj lever i särskild utsatthet och kvinnor som flyr ifrån våld och förtryck förskjuts ofta av anhöriga och har ingenstans att ta vägen.

Loza Foundation vill skapa möjligheter att bidra till en positiv utveckling i länder som inte hunnit utveckla ett socialt trygghets system. Vår vision är ett mer jämställt Europa och vårt arbete riktar sig till de europeiska länder som ligger längst ner på FN:s HDI Index: Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Moldavien och Kosovo.

Vi arbetar utifrån mänskliga rättigheter enligt FN:s Universal Declaration of Human Rights. Vi vill vara en röst för särskilt utsatta människor och lyfta deras särskilda rättigheter till mat och kläder, hälsa och trygghet.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden, den finansieras av privatpersoner och företag.