Om oss

Rädda Barnen
CH1696373.jpg

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi är verksamma i Sverige och i 120 länder. I över hundra år har vi arbetat för att barn ska få en god hälsa, utbildning och en trygg tillvaro utan våld och övergrepp. Vi genomför både akuta katastrofinsatser och långsiktiga strukturella förändringar av utsatta barns villkor.