Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
i-say-no-drugs-drogföreläsning.jpg (3)
  • Targetaid Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige Logo 228X228
  • Education
Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Hjälp en skola att få en gratis föreläsning

För 15.000 kr kan vi ge en gratis föreläsning till en hel skola. Vi arbetar för att elever, med hjälp av kunskap och motivation, kan ta ett självständigt beslut att leva drogfritt. Föreläsningen hjälper unga att få sanningen om droger, känna sig motiverade för sina mål i livet och att kunna stå emot grupptryck. Den är 80 minuter lång, följer skolverkets riktlinjer och innehåller ingen skrämselpropaganda eller pekpinnar. Den innehåller: * Vad är en drog? * Varför tar en person droger? (två huvudanledningar) * Vad händer fysiskt och mentalt när en person tar droger? * Vad är det som skapar den liberala attityden? Hur fungerar marknadsföringen kring droger? * Viktigheten med mål i livet. Som komplement får eleverna även vår Lilla Drogbok. Efter föreläsningen får alla möjligheten att komma fram till föreläsaren och ställa sina frågor. Här lyckas vi nå elever som befinner sig i riskzonen, har en vän som vill testa eller själva funderar på att testa Cannabis för första gången. Varje år håller vi mer än 170 föreläsningar och föreläser för 10.000 elever, föräldrar och lärare. Föreläsningen är extremt omtyckt och därför har vi under våra 26 år fått chansen att hjälpa över 200 kommuner och föreläst för närmare 800 000 personer. Ditt stöd gör det möjligt för oss att besöka en till skola och hjälpa fler unga.
0 SEK0%
15 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/hjaelp-en-skola-att-faa-en-gratis-foerelaesning/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/hjaelp-en-skola-att-faa-en-gratis-foerelaesning/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/hjaelp-en-skola-att-faa-en-gratis-foerelaesning/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/hjaelp-en-skola-att-faa-en-gratis-foerelaesning/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/hjaelp-en-skola-att-faa-en-gratis-foerelaesning/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/riksorganisationen-foer-ett-drogfritt-sverige/hjaelp-en-skola-att-faa-en-gratis-foerelaesning/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or