Om oss

Rotary Hjälper
Targetaid 1220X960

Rotary Hjälper är en svensk ideell insamlingsstiftelse som bildades 2007.
Vår uppgift är dels att stötta klubbar inom Rotary genom att förenkla och effektivisera stora och små insamlingsprojekt, men också att snabbt kunna reagera på hjälpbehov vid katastrofer eller humanitära kriser. Genom The Rotary Foundation (TRF), stöttar Rotary Hjälper ändamål inom:

  • Freds- och konfliktlösningar

  • Förebyggande och behandling av sjukdomar

  • Vatten och sanitet

  • Mödra- och barnavård

  • Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet

  • Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

De kanske mest kända insatserna handlar om utrotningen av polio i världen, där TRF samverkar med bl.a. WHO (World Health Organization) ochUnicef.

Mer information om vår insamlingsstiftelse hittar du på rotaryhjalper.se