Longcovid hos barn

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
shutterstock_1718116297.jpg

Tillsammans med forskare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus genomför Stiftelsen Barnforskningen ett forskningsprojekt om barn och ungdomar med långtidscovid. Långtidscovid är ett tillstånd där symptom som illamående, huvudvärk och halsont kvarstår i månader efter en coviddiagnos.

Olof Hertting, PhD och överläkare vid Astrid Lindgrens Sjukhus och Petter Brodin, PhD och docent vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus leder forskningsprojeket och tittar på hur vanligt det är att barn och ungdomar som drabbas av långtidscovid får kvarstående symptom, om liknande symptom från hjärta och lungor likt de som setts hos vuxna, hur den kognitiva förmågan påverkas, hur andra kroniska sjukdomar påverkas samt om en strukturerad uppföljning och omhändertagande kan leda till snabbare återhämtning.

Gällande barn och ungdomar finns knappt några vetenskapliga rapporter i ämnet och det är av yttersta vikt att kunna studera barn och ungdomar med långtidseffekter av Covid-19 ur en fysisk, psykisk och social synvinkel. Symtomen skiljer sig från barn till barn men gemensamt är att de uppvisar en enorm trötthet. De orkar inte längre gå på sina aktiviteter eller knappt gå till skolan och många blir hemmasittande. Flera visar även symptom som huvudvärk, illamående, olika kroppssmärtor och nedstämdhet. Astrid Lindgrens Barnsjukhus har en unik närhet mellan klinisk forskning och patientvård vilket gör det möjligt att snabbt omsätta forskningen dit den bäst behövs.Använd detta fält för att börja skriva er story. Ni kan sedan lägga till fler text, bild och/eller videoelement för att komplettera er story.

Use this field to start writing your story. You can then add more text, pictures and/or video modules to complement your story.

Supported projects