Om oss

Sverige för UNHCR
Targetaid UNHCR Alt 3 1220X960

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt och förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor ett hem och en bättre framtid. Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

Targetaid UNHCR Alt 2 1220X960