Selected Project

Targetaid Warchild Safe Spaces 723X439 Tp
  • warchild.png (3)
  • Children
War Child Sweden

Safe Spaces - en plats där barnen kan leka tryggt

Barn i krig eller på flykt har ofta ingenstans där de bara kan vara barn. En plats där de får leka, lära och umgås med andra. Till War Childs Safe Spaces kommer barn i olika åldrar för att bearbeta trauman, få psykosocialt stöd och återigen börja knyta sociala kontakter. Här kan barnen, ofta efter långa perioder av hemska upplevelser, slappna av och åter träna på samspelet med andra. De blir gladare, lugnare och mottagliga för att lära sig nya saker igen. VAD VI GÖR: Ett Safe Space kan upprättas i en före detta skola, i ett flyktingläger, i en övergiven bostad eller på någon annan plats som anses passande och tillräckligt säker. Vår personal iordningställer och utrustar lokalen för barnen, så att de ska känna sig välkomna och trygga. Möbler, leksaker, målarmaterial och annat som kan behövas kommer på plats för att användas i våra workshops, utbildningar och projekt. För många barn är det första gången efter månader av flykt som de kommer in i ett rum där de kan slappna av och leka. Och ofta är det också första gången på flera månader som föräldrarna ser sina barn leka igen. Det är mycket känslosamt. Vår utbildade personal lägger stor vikt vid grupplekar, som sånger och ramsor. På så sätt övar sig barnen i att vara tillsammans med andra igen. För ofta har de upplevt isolering eller stängt in sig i sig själva under tiden på flykt. DET HÄR GÖR DINA PENGAR: 150,000 svenska kronor kostar det att upprätta och utrusta ett Safe Space. Ett Safe Space kan användas av uppemot 250 barn per vecka, med vuxna inkluderat stiger siffran till ca. 500 per vecka. Med andra ord gör ett enda Safe Space väldigt stor nytta. War Child arbetar så långt det är möjligt med lokal personal, som är väl insatta i hur barnens verklighet ser ut. Hjälp War Child att ta kriget ur barnen. Ge ditt bidrag nu!
2 700 SEK1%
150 000 SEK

Your contribution

1
Donation
2
Payment
3
Thank you
Choose donation type *
Choose donation option *
Donation receipt and project updates will be sent here