Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Ukraina TargetAid2.jpg
  • warchild.png (3)
  • Children
  • Public Safety
War Child Sweden

Ukraina - Psykologisk första hjälpen för barn

För närvarande har mer än 830.000 ukrainare flytt sitt land. Majoriteten söker skydd i Polen, men även i Moldavien, Slovakien, Rumänien och Ungern.War Child mobiliserar just nu för att ge psykologisk första hjälpen och skydd till utsatta flyktingbarn och familjer. Lokala rumänska civilsamhällesorganisationer, kyrkor och lokalbefolkningen gör sitt bästa för att ta emot dem, men de har få resurser och liten eller ingenerfarenhet av att ge hjälp i en krigssituation.FN uppskattar att antalet flyktingar kommer att fortsätta öka dramatiskt – upp till fyra miljoner människor. Situationen försämras för varje timme – mer stöd behövs akut.Snabbt psykosocialt stöd till barnVi vet, av många års erfarenhet, hur viktigt det är att barn från konfliktområden får psykosocialt stöd av hög kvalitet så snabbt som möjligt. Det är därför vi förbereder oss för att utbilda lokala organisationer i psykologisk första hjälpen.War Child har också stor erfarenhet av att skydda barn i konfliktområden och genom vår expertis kommer vi undersöka möjligheten att upprätta 'Safe spaces' i Rumänien, Moldavien och andra utsatta områden omkring Ukraina.Uppmaning till omedelbar vapenvila“Det är med stor oro vi ser barn och familjer drabbas av ytterligare ett krig, nu i Ukraina”, säger War Childs Sveriges generalsekreterare Peter Brune. “Vi vill se omedelbar vapenvila. Kriget måste upphöra nu.”Centralt i kravet om vapenvila är även att War Child och andra humanitära organisationer måste ges möjlighet att obehindrat stötta de barn och familjer som drabbats av den väpnade konflikten. Alla parter måste uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt, genom att se till att civila och civila föremål, särskilt skolor och sjukhus, skyddas från attack. Vi har nära kontakt med partnerorganisationer i Ukraina, grannländer och internationellt. Vi följer noga situationen, som utvecklas mycket snabbt för att kunna stötta på bästa sätt.
200 SEK0%
50 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/ukraina-psykologisk-foersta-hjaelpen-foer-barn/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/ukraina-psykologisk-foersta-hjaelpen-foer-barn/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/ukraina-psykologisk-foersta-hjaelpen-foer-barn/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/ukraina-psykologisk-foersta-hjaelpen-foer-barn/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/ukraina-psykologisk-foersta-hjaelpen-foer-barn/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/war-child-sweden/war-child-sweden/ukraina-psykologisk-foersta-hjaelpen-foer-barn/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or