Targetaid Service Ngo Corporate Company Partnership Hero Wave2 Tp (1)
Företagspartnerskap

Skapa nya partnerskap!

Att hitta rätt företagspartner kan vara en utmaning. Vi har lösningen!Hur ni kommer igång

Hur NGOs kan öka intäkterna och sänka kostnaderna med hjälp av våra verktyg

Vår unika verktygslåda innehåller hundratals innovativa och lättarbetade funktioner
Targetaid Icons Banner 100X100 Tp

Gratis insamlingssida för att marknadsföra din organisations ändamål

Insamlingssidor med integrerade marknadsföringsverktyg ger en transparent, effektiv och kostnadseffektiv kommunikation.
Targetaid Icons Peer Fundraising 100X100 Tp

Låt andra göra insamlingar för era ändamål

Peer-to-peer insamling möjliggör för privatpersoner, ambassadörer, företag, skolor och idrottsföreningar att göra insamlingar för era ändamål.
Targetaid Icons Sponsorship 100X100 Tp

Hitta nya nya givare, suporters och partnerskap

Genom att ha era projekt, events och stories på plattformen möjliggör ni synlighet för nya givare och ökar därmed intäkterna.
Targetaid Icons Fundraiser 100X100

Insamlingsevent skapar större impact och ökade intäkter

Marknadsför ert event! Välj ändamål, attrahera en målgrupp, sälj biljetter, möjliggör donationer, följ effekten och följ upp med deltagare.
Targetaid Icons Updates 100X100 Tp

Integrerade marknadsföringsverktyg

Med enbart några klicks marknadsför ni era ändamål i flera kanaler. Posters, banners, QR-koder och widgets skapas automatiskt.
Targetaid Icons Sponsorship 100X100 Tp

Effektiv givarvård

Skräddarsydda uppdateringar till givare och följare är automatiserade och kan programmeras av dig själv.
Targetaid Icons Stories 100X100

Dela era stories

Berätta om ert arbete, era framgångar och utmaningar. Gör det levande med bilder och videos. Dela med era följare.
Targetaid Icons Banner 100X100 Tp

Enkel och kostnadseffektiv administration

Vår användarvänliga back-end ger administratörer fullständig kontroll över aktiviteter och närvaro på plattformen.
Targetaid Company Hero Background Solid Lightgreen 1920X730px
FÖR NGOS

Anslut dig idag!

KOM IGÅNG