BB900820BB015.jpg

Börje Salming ALS Stiftelse

Forskning, anhörigstöd för personer med ALS samt minnesfond för Börje Salming
Stockholm
Totalt insamlat 
3 142 413 SEK
Antal donationer 
4 344

Stöttade ändamål

Stöttade ändamål

Distribution ändamål

Distribution ändamål

Senaste nytt

Vi uppnådde vårt delmål!

Stöd ALS-forskningen har nått delmål !
Stöd ALS-forskning

Vi uppnådde vårt delmål!

Stöd ALS-forskningen har nått delmål 4!
Stöd ALS-forskning

Vi uppnådde vårt delmål!

Börje Salmings minnesfond har nått sitt femte delmål!
Börje Salming
Targetaid Charity Category Animals 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Public Safety 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Arts And Culture 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Sport And Recreation 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Children 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Disability 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Education 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Lgbtqi Plus 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Health And Care 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Homelessness 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Human Rights 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Humanitarian Aid 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Integration 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Environment 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Science 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Sexual Violence 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Water 352X352 144 SWE Tp
Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 SWE Tp
Fundraisers 
30
Supportrar 
20

Senaste gåvorna