Targetaid Sdgs Background 1920X340 Tp

Vad är FNs globala mål?

FNs globala mål (SDG)

FNs globala mål (SDG) antogs av FN 2015 som en universell uppmaning till handling för att stoppa fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor år 2030 åtnjuter fred och välstånd.

De 17 målen är integrerade - eftersom åtgärder inom ett område kommer att påverka resultaten på andra, och att utvecklingen måste balansera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Target Aid och FNs globala mål

"Den privata sektorn är en oumbärlig partner för att nå målen för hållbar utveckling. Företag kan bidra som en del av sin kärnverksamhet. Vi uppmanar därför företag runt om i världen att mäta effekten av sina handlingar, sätta ambitiösa mål och kommunicera sina framsteg på ett öppet sätt."

– Ban Ki-moon, former Secretary-General of the United Nations

Processen som ledde till att de 17 globala målen skapades september 2015 var mer inklusiv än någonsin tidigare. Målen definierade tydligt hur vi vill att världen ska se ut och vad som måste göras för att nå de målen. Det uppenbarade sig snabbt att företag kommer ha en stor roll i detta. Inte bara för att små och mellanstora företag representerar halva världens arbetskraft men också för att den privata sektorn visade an aktiv vilja att bli mer involverad.

För att fortsätta driva företags medvetenhet och handlingskraft skapades FNs Global Compact. Detta organ satte upp tio principer som både små och mellanstora företag kan förhålla sig till samtidigt som de förhåller sig till de 17 globala målen.

Target Aid värdesätter vikten av de globala målen och behovet av handling. Vi inser också att många användare på vår plattform representerar små och mellanstora företag. Vi beslutade därför att utveckla plattformen inte bara med hänsyn till våra välgörenhetskategorier, utan också med de globala målen i åtanke. Vi vill säkerställa att FNs hållbara mål finns som grund till alla företags CSR-strategier och att alla arbetar utifrån ett gemensamt ramverk. Utan ett gemensamt ramverk och gemensamma mål blir det svårt att nå en hållbar framtid.

Läs mer om FNs globala mål