Om oss

Assyriska FF
assyriska-ff-story-om-oss.jpg

Assyriska har en tydlig ambition kring att vara en etablerad elitförening inom svensk elitfotboll och skall därför ha en organisation därefter.

Den skall därmed alltid vara elitmässig såväl avseende kompetens och tillförda resurser. Årsmötet är det högsta beslutande organet och utser årligen en styrelse som har det yttersta ansvaret under sin mandatperiod. Till hjälp har styrelsen kansliet som står för det löpande arbetet och den dagliga administrationen.