Fotboll är en lagidrott

Bollstanäs SK
bollstanäs.webp

När du väljer fotboll som sport säger du samtidigt ja till en lagidrott. Det betyder kort och gott att de andra i laget, både spelare och ledare, räknar med dig – året om!

Du är med på alla träningar och matcher som du kallas till och du hör självklart av dig när du inte kan komma. Ditt engagemang bidrar och påverkar alla andra i laget, inte minst de ledare som lägger ner sin fritid på att planera träningar och andra aktiviteter.

Sjukdom, skolarbete, semesterresor eller annan idrott kan vara skäl till att du inte kan vara med på allt som laget gör. Men i övrigt är det 100 procent som gäller!

En gemensam ambition inom idrottsrörelsen är att så många barn och ungdomar som möjligt ska vilja idrotta så länge som möjligt. Att fotbollslagen fungerar bra året om tror vi bidrar till detta. Rekomendationerna för alla idrotter säger dessutom att du ska träna minst dubbelt så mycket mot vad du tävlar/spelar match.

Bollstanäs SK har därför tagit fram nedan riktlinjer:

  • Spelare som väljer att "pausa" fotbollen under vinterhalvåret eller inte regelbundet deltar i verksamheten,  kommer inte att räkna med att bli uttagna till cuper m.m under denna tid.
  • Närvaro under vinterhalvåret/inomhussäsongen avgör vilka spelare som i första hand deltar i tidiga vårcuper
  • Spelare med lägre träningsnärvaro än 50 % av ordinarie verksamhet kan inte förvänta sig att bli uttagna till lagets matcher (annan idrott räknas som aktivitet/närvaro).

Vinterpolicy

Bollstanäs ställer sig mycket positiva till att våra fotbollsspelare håller på med andra idrotter, det främjar deras motoriska utveckling och ger dessutom en variation i träningen. Det viktigaste under vinterperioden är att barnen har en regelbunden närvaro (minst var tredje träning) även om det krockar med annan träning för att på så sätt ha regelbunden kontakt med sitt lag.

Om laget tränar en gång/vecka och den träningen råkar infalla på samma dag som vinteridrottens enda träning i veckan så får man enkelt hoppa över den tredje träningen med vinteridrotten för att kunna ha en regelbunden kontakt med fotbollslaget. Om vinteridrotten har flera träningar i veckan så kan man kanske avstå en träning varannan vecka.

Situationerna och lösningarna är naturligtvis många, men det viktiga är att det finns en regelbunden närvaro på fotbollsträningarna även under vintern.