Ett hockeysamarbete inom kommunen

Boo Hockey
boo-hockey-story-samarbete-i-nacka_tp.png

Nacka HK och Boo HC har kommit överens om ett långsiktigt samarbete! Syftet är att säkerställa att kommunen över tid har elitlag från juniornivå samtidigt som vi har verksamheter som skapar möjlighet för så många som möjligt att fortsätta spela hockey.

Båda föreningarna är eniga om att kommunen ska ha J18 Elit med målsättning att spela i allsvenskan, J20 med målsättning att spela superelit samt seniorverksamhet som över tid tillhör de bättre lagen i division 1.

Målsättningen är att basen av spelarna, även om detta är en mycket stor utmaning, i dessa lag ska vara fostrade i kommunen. För att detta mål skall uppnås behövs ett samarbete som bland annat innebär att verksamheterna from juniornivå delas upp i två delar, en elitverksamhet och en utvecklingsverksamhet.

Rent praktiskt innebär detta att det inte ska finnas några anledningar att gå mellan klubbarna innan J18 då föreningarna gemensamt säkerställer att vi bedriver en professionell hockeyutbildning i ungdomsverksamheterna. Vår övertygelse är att det viktigaste målet för ungdoms -och juniorverksamheterna är att behålla så många spelare som möjligt samtidigt som vi ger dem en bra hockeyutbildning.

Vi kommer till att börja med att från U15 bedriva gemensamma aktiviteter för båda föreningarnas spelare i syfte att förenkla eventuella spelarövergångar inför J18, det ska kännas naturligt att spela i båda föreningarna, föreningarnas spelare och ledare ska känna varandra och det skall finnas en prestigelöshet mellan föreningarna och dess medlemmar.

Juniorverksamheten: elitverksamheten vs utvecklingsverksamheten
Boo HC kommer att bedriva utvecklingsverksamheten samtidigt som Nacka HK tar hand om elitverksamheten. Det finns ett flertal skäl till detta, såväl historiska som att Nacka HK redan idag har en elitverksamhet för juniorerna.

Det viktigaste är att de spelare som ännu inte är redo för elit kan delta i en verksamhet som kan ta dem dit samtidigt som att de som är redo för elit kan spela i en lokal förening.

Som många också känner till kan förändringar ske snabbt. Klubbarna är överens om att vi kan skifta spelare mellan föreningarna under löpande år (övergångar är tillåtna långt in på säsongen för juniorer).

Ingen spelare ska behöva lämna kommunen i syfte att hitta en verksamhet som passar dem bättre än den som Nacka HK och Boo HC kan erbjuda.

Nacka HK och Boo HC tar gemensamt ansvar och vill bli de första föreningarna att visa att två lokala föreningar inom Stockholms Ishockeyförbunds distrikt kan samarbeta och skapa förutsättningar för samtliga spelare att fortsätta med hockey på sin nivå faktiskt fungerar.