Om oss

Djurgårdens IF
Skärmavbild 2023-11-11 kl. 16.02.06.png

Djurgårdens IF bildades den 12 mars 1891 på ett café med adressen Alberget 4A beläget ute på Djurgården i Stockholm.

Vid mötet som hölls den dagen valdes John G Jansson till föreningens förste ordförande, en kommitté tillsattes för att utarbeta stadgar samtidigt som inträdesavgiften sattes till 50 öre och månadsavgiften till 10 öre. Syftet med föreningen var redan från början tydligt – genom idrott ville man bidra till att skapa en vettig fritid och knyta starka sociala band i idrottens gemenskap mellan de unga män som bodde i denna verkligt fattiga del av Stockholm. Tanken var aldrig att vinna guldmedaljer utan fokus var på bredd och samhällsansvar.

Framgångarna lät dock inte vänta på sig och redan 1897 kom det första SM-guldet. Idag är Djurgårdens IF Sveriges mest framgångsrika idrottsförening som 2023 hade tagit inte mindre än 472 SM-guld i 25 idrotter. Fokus på samhällsansvar och breddidrott kvarstår dock inte minst genom den värdegrund hela föreningen vilar på samt genom föreningens vision som är att ”Djurgårdens IF får människor att växa genom idrottens gemenskap för samhällets bästa”.

Efter hundra år kom föreningen att 1990 ombildas till en alliansförening som idag består av ett 20-tjugotal ekonomiskt fristående föreningar med eget ekonomiskt, organisatoriskt och sportsligt ansvar. Denna omstrukturering var en konsekvens av de ekonomiska problem som Djurgårdens IF drabbades av i slutet av 1980-talet då ekonomiska problem inom en förening höll på att sätta hela DIF i konkurs.  Problemen klarades ut men styrelsen tog konsekvenserna, och för att de här problemen inte skulle kunna upprepas föreslogs att DIF ombildades till en Alliansförening. Beslutet antogs enhälligt på årsmötet 1990.

Idag leds Djurgårdens IF av en alliansstyrelse som dels är länken till den förening som bildades där på Alberget 4A 1891, dels har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Rent konkret innebär det att Djurgårdens IF och alliansstyrelse förvaltar föreningens historiska arv, bland annat genom det digitala museum som upprättats, samt genom den gemensamma Hall of Fame som instiftats. Därutöver är man också ansvarig för att förvalta och levandegöra den gemensamma värdegrunden samt för att följa upp verksamheten inom de olika föreningarna samt för att fatta beslut om bildande av nya föreningar. En annan central funktion är förvaltningen av det gemensamma varumärket som ägs av Djurgårdens IF och förvaltas av alliansstyrelsen.

Medlemmar i Djurgårdens IF är de ingående föreningarna som därmed också kan sägas vara huvudmän för alliansstyrelsen som de väljer vid årsmötet. Relationerna mellan Djurgårdens IF och de ingående föreningarna regleras av stadgar och olika varumärkesavtal. Strukturen är skapad för att skydda varumärket samt för att säkerställa att föreningen i all framtid skall kunna fortsätta verka på ideell basis i enlighet med de föreningsdemokratiska principer som låg till grund för bildandet av föreningen 1891.

Djurgårdens IF är Sveriges mest framgångsrika förening, men utgångspunkten att vara en positiv kraft i samhället, att få människor att växa och att sprida idrottens glädje till så många som möjligt ligger fast lika tydligt idag som när föreningen bildades.