Sundsvall Hockeys värdegrund

IF Sundsvall Hockey
sundsvall-hockey-story-karnvirke.png

Kärnvirket vi tillsammans utgör är det som morgondagens Sundsvall ska byggas av. Därför är Kärnvirke inte bara en aktivitetsplan och ett partnernätverk, kärnvirke är även en attityd som vi alla står för och representerar. Kärnvirke behöver man inte stämpla, man ser på långa vägar dess egenskaper.

Sundsvall Hockey vill representera med en attityd som går i bräschen för hur man uppträder ansvarfullt och inkluderande i alla situationer, både på och utanför isen.

Sundsvall Hockey bedriver en stor verksamhet med Hockeyskola och 13 stycken lag från U9 till seniorlagen. Totalt har föreningen 440 aktiva spelare och 128 ledare. Sundsvall Hockey har 1 400 medlemmar.

Sundsvall Hockey bedriver regionens största breddverksamhet inom ishockey på ungdomssidan. Ungdomslagen har 235 spelare, Hockeyskolan 148, vilket är totalt 383 ungdomsspelare och 105 ungdomsledare.

Flickverksamheten växer och nu har vi:

  • 19 spelare i Hockeyskolan
  • 42 spelare i Tjejlaget
  • 3 spelare i övriga ungdomslag

Totalt är det 64 spelare.

Kärnvirke
Kärnvirke är ett initiativ av Sundsvall Hockey för social hållbarhet och att tydliggöra det samhällsansvar som föreningen vill bidra med. Vår värdegrund är gemenskap, utveckling och ambition. Vi bryr oss om Sundsvall och dess historia och tillsammans vill vi vara med och forma den framtid som ska prägla Sundsvall. Vårt mål är att vara goda ambassadörer för Sundsvalls stad.

Vårt uppdrag är:

  • En rättvis, jämställd och inkluderande idrott för alla.
  • Förankra en positiv syn på hälsa och rörelse, i hela Sundsvall.
  • Stärka grenöverskridande samarbeten, för att Sundsvall är starkare tillsammans.

Kvinnliga ishockeyledare
Projekt för att möjliggöra en bredare rekrytering av ishockeyledare med syfte att föreningen skapar förutsättningar för fler kvinnliga ishockeyledare i verksamheten, från ungdomstränare till styrelseledamöter.