IFK Göteborg Skol-IF

IFK Göteborg Fotboll
ifk-goteborg-story-skol-if.jpeg

Under ett antal år har IFK Göteborg bedrivit ”IFK på Schemat”, vilket är verksamhet på skolor med fokus på kamratskap och rörelseglädje.

Frågan och önskan har många gånger kommit från såväl deltagare som vårdnadshavare om att barnen och ungdomarna ska få tillhöra en förening. Därför startade vi IFK Göteborg Skol-IF 2023 på ett antal skolor i staden.

Varje Skol-IF tillsätter sin styrelse som består av barn och ungdomar.

Veckovis bedrivs aktiviteter som syftar till kamratskap och rörelseglädje och där våra aktivitetsledare är viktiga förebilder som förmedlar IFK Göteborgs vision och värdegrund.