English

Om oss

IFK SOLLENTUNA
targetaid_placeholder_globe-logo_1200x630_no-logo_tp.jpg

Det började i Viby....

Det började 1934 med att några Norrviks- och Vibygrabbar inte drog jämt med kamraterna i Norrvikens IS, som egendomligt nog i huvudsakligen bestod av Rotebrograbbar. Vibypojkarna tog mod till sig och den fjärde december 1934 bildades IFK Norrviken, som under startåret hade ett 50-tal medlemmar. Med tiden ökande medlemsantalet och folk runt om i kommunen drogs sig till klubben. I mitten av 60-talet ändrades namnet till IFK Sollentuna.