English

Om oss

Kista SC
targetaid_placeholder_globe-logo_1200x630_no-logo_tp.jpg

Vårt primära fokus är är fostra barn och ungdomar till ansvarstagande individer som visar respekt både inom och utanför idrotten. Vi vill ge våra barn och unga möjligheten att finna gemenskap, trygghet och ett rikt fritidsintresse byggt på ett aktivt medlemskap i vår verksamhet.