Det här är cricket

Landskrona Cricket Club
landskrona-cricket-club-team_tp.jpg
  • Cricket är ett spel mellan två lag med 11 spelare i vardera laget.
  • Cricketmatchen spelas på en stor plan med en rektangulär cricketplan i mitten med grindarna i vardera änden.
  • Matchen är delad i två halvlekar, där båda lagen är inne respektive ute.
  • Det lag som är inne, placerar först ut två slagmän som står framför vardera grind. En av de två slagmännen står vänd mot kastaren medan slagmannen i den andra änden står beredd att springa.
  • Det lag som är ute positionerar sina spelare för att begränsa slagmännens poäng eller att bränna ut slagmännen. En av utespelarna är grindvakt och en annan är kastare. När en slagman har blivit bränd får nästa slagman sin chans och så fortsätter det tills alla slagmän blivit brända. I det här läget är laget All Out.
  • Vid halvlek byter lagen sida och slagmännen bli utespelare och tvärtom.
  • För att vinna matchen behöver det nya innelaget fler poäng än motståndarlaget.

    (Från Svenska Cricketförbundets hemsida)