nackahk_header.jpg (2)

Nacka HK

Nacka Hockey är idag en av Sveriges 10 största hockeyföreningar med en 117-årig historik och en juniorverksamhet på absolut högsta sportsliga nivå - bakom detta ligger till största del ideella krafter.
Sverige
Totally raised 
73 400 SEK
By campaigns 
41 050 SEK
Donations 
266

Supported causes

Supported causes

Cause distribution

Cause distribution

Latest updates

Closure

Our project is closed. Thanks for all support!
Supporta era barn, deras vänner och Nacka HK!

Progress update!

Read our latest news
Tack för stödet till Nacka J20!
Animals
Public Safety
Arts & Culture
Sport & Recreation
Children
Disability
Education
Targetaid Charity Category Lgbtqi Plus 352X352 144 Tp
Health & Care
Homelessness
Human Rights
Humanitarian Aid
Integration
Environment
Science
Sexual Violence
Water
Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp

Support our projects and causes

Fundraisers 
0
Supporters 
134

Latest donations