Gemenskapen i Östersunds IK

Östersunds IK
target-aid_ostersunds-ik_story.jpg

Idrotten handlar i mångt och mycket om gemenskap. Att känna en tillhörighet. Att dela ett gemensamt intresse. Att träffa likasinnade och utveckla förmåga.

Genom att uppmuntra gemenskap, att låta alla vara delaktiga, och genom att coacha alla utifrån deras förutsättningar, bygger vi en gemenskap som skapar en stark förening. Och en vacker dag kommer även de som inte var de mest framstående i U12 vara de mest drivande i U16.

Det här gäller även de som inte är spelare i föreningen. Vi har många ideella krafter som bygger ÖIK, och här ska föreningen jobba aktivt för att förstärka känslan att man är en viktig del av ÖIK. Det är också viktigt att A-laget, som de stora idolerna för ungdomsverksamheten, aktivt medverkar på träningar och träffar för barn-och ungdomslagen och verkligen är förebilder för de yngre. Det bygger förtroende för föreningen och skapar en kultur där alla känner att de är del av vår elitsatsning.