Om oss

Parasport Sverige
test1.jpg (3)

Parasport Sverige organiserar idrott på elit- och breddnivå för personer med fysisk rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

Parasport Sverige består av tre idrottsorganisationer som tillsammans bildar en helhet:

  • Svenska Parasportförbundet

  • Sveriges Paralympiska Kommitté

  • Special Olympics Sverige

11/16/2021 2:23:36 PM.png

Tillsammans arbetar vi för ett livslångt idrottande och för allas rätt till möjligheten att få ett aktivt och hälsosamt liv med idrott som inkörsport.