SAIK – mer än bara bandy

SAIK Bandy
saik-bandy-story1_tp.jpg

SAIK Bandy har sedan många år ett socialt arbete bland barn och ungdomar i Sandviken. Arbetet med dessa frågor samlas under rubriken SAIK mer än bara bandy.

Varför driver Sandvikens AIK bandy SAIK mer än bara bandy?
SAIK Bandy drivs av en övertygelse att idrotten har en stor betydelse i samhället och i människors liv. Inte bara genom motion och fysiskt välmående utan även genom att påverka ungdomars fostran, värderingar, attityder och beteende – både inom och utanför föreningen.

SAIK Bandy vill vara en förening som tar ansvar för våra ungdomar. För oss innefattar en elitsatsning också det sociala ansvaret, att satsa på människor där alla får vara med. Vi bryr oss.

Övergripande syfte, mål och varför vi gör detta?
Vi vill ge barn och ungdomar fördjupad insikt om etiska och moraliska värderingar. Målet är att barn och ungdomar ska lära känna sig själva och kunna möta svårigheter på ett etiskt, moraliskt och socialt acceptabelt sätt. Vi hoppas att vi med detta kan förebygga medicinska och sociala problem.

SAIK Bandy vill också, som en av Sveriges ledande idrottsföreningar, ta initiativ som utvecklar individer, grupper och medverkar till ett bättre samhälle där vi finns och verkar.

SAIK Bandy har också en önskan att involvera fler människor i föreningen - oavsett om man är idrottsutövare, publik, funktionär, barn, vuxen, senior, svenskfödd, nysvensk – vi ser värdet i olikheter och dynamik som en utvecklingsmotor i föreningen.

Vi vill utveckla SAIK mer än bara bandy, så att fler människor kan och vill vara delaktiga i föreningen och utveckla verksamheten.

Hur gör vi detta?
I SAIK mer än bara bandy finns sedan ett antal år olika initiativ med och för olika målgrupper, som vi vårdar och fortsätter att utveckla. SAIK med än bara bandy innefattar i dagsläget följande initiativ:

Högbolägret
Under några sommarveckor får ett hundratal barn möjligheten att under en vecka träffa andra barn och under leksamma former träna samarbete, gruppdynamik och prova på olika aktiviteter.

Hovetlägret
Syfte är att ge ungdomar med funktionsnedsättning sysselsättning under en vecka och samtidigt en möjlighet att träffa nya kompisar. Lägret har ungefär samma upplägg och inriktning som Högbolägret, men med anpassningar till deltagarnas förutsättningar.

Skridskoskoj
Huvudsyftet är att deltagarna, under erfaren ledning, får träffa nya kompisar, prova på att motionera och göra något som man inte har möjlighet till annars. För invandrare/flyktingar ges en chans till att delta i aktiviteter som är en del i Sandvikens kultur, ett sätt att få delta i en gemenskap och minska risken för utanförskap.

Internationella utbyten
Under ett antal år har SAIK Bandy arrangerat internationella utbyten mellan idrottsutövande ungdomar i Ryssland och Sverige. Utbytena inbegriper idrottsliga moment, men därutöver sker ett omfattande kulturellt utbyte.

Entré
Projekt Entré arbetar med integration av utlandsfödda/immigranter och deras välbefinnande – främst kvinnor i första etappen, barn i etapp 2 och föräldrar i etapp 3. Syftet är att underlätta integrering i svenska samhället och Sandviken.

Sammanfattning: SAIK mer än bara bandy
Omfattning på ’SAIK mer än bara bandy’ växer både i antal deltagare och innehåll. SAIK:s insatser tas emot mycket positivt och är en mycket viktig och prioriterad verksamhet inom SAIK bandy.