English

Om oss

Sollentuna Tennisklubb
Targetaid Placeholder Globe Logo 1200X630 No Logo Tp

I dagsläget en av Sveriges största klubbar med;

- ca 550 elever i Tennisskola,

- ca 150 elever i Bollskola.

- ca 200 elever i Vuxentennis.

För info om kurser m.m. maila: henrik@sollentunatk.com