Om oss

Svenska Squashförbundet
Sv_Squash_Forb_Bakgr_2000x562--.jpg (2)
11/16/2021 2:03:08 PM.png

Det är dags att föra svensk squash framåt igen, på riktigt. Vi måste tänka i nya banor men utan ert stöd är det inte möjligt. Svenska Squashförbundet bjuder in dig att vara en del av en rörelse där alla brinner för squashen och vill stötta marschen framåt för att åter vara där den borde vara… i idrottens finrum. Här kommer ni att regelbundet finna viktiga projekt som behöver ert stöd.

Vi ser redan idag många riktigt bra och roliga initiativ, men det räcker inte. Dels behöver dessa initiativtagare bättre stöd för att fortsätta sitt enastående arbete, dels finns det många nya idéer och drömmar som borde förverkligas. Vore det inte kul om vi fick lite fart och energi i svensk squash igen och dessutom… vi behöver verkligen ditt stöd.

Vill du vara med som sponsor eller donator kan du även vara med och bestämma vilka initiativ du tycker är viktiga att stödja. Men det finns även andra former att stötta rörelsen. Enbart genom att ge oss ”likes” och dela inlägg ger oss större möjligheter. Många av er har bra nätverk och bra kontakter du kan hjälpa oss med. Att låna ut din kompetens, ge oss idéer och konstruktiv input är också bra sätt att ge oss stöd.

11/16/2021 2:03:12 PM.png