Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Targetaid Squash Sällskapet 1240X700
  • logo 5000 (2).png (1)
  • Sport & Recreation
Svenska Squashförbundet

Social innovation för en starkare bredd och nya framtida talanger

Vad är Squashaddict?En bra mix av samhällsnytta och projektinnehåll där squashen blir meningsfull utöver själva spelet öppnar för möjligheter till en stark och bred rekryteringskampanj. En ”hub” för spel, träning, pluggstuga där mångfald, jämlikhet, tolerans och personutveckling är den röda tråden. Syftet är att starta upp ett projekt för att utveckla samarbeta med kommuner, skolor, ungdomsledare/-tränare, hallägare och föreningar för att skapa ”ungdomshubar” för ungdomar mellan 10-19 år för spel, träning och personutvecklande aktiviteter såsom mentorhjälp, rådgivning och pluggstuga för studier eller yrkesutbildning. Vi kommer att arbeta i fyra steg under de näst kommande tre åren: Starta upp ett pilotprojekt med en kommun för att i praktiken skapa ”den attraktiva slutprodukten”. Starta upp ytterligare två kommuner under det första året och ca 18 skolor. Nya samarbeten med ytterligare sex kommuner och totalt ca 60 skolor. Fortsätta utvecklingen och samarbeta med totalt 15 kommuner och >100 skolor. Samtidigt har vi påbörjat nya dialoger med alltfler kommuner. Det finns redan många duktiga personer som är engagerade för att vi ska komma igång. De arbetar med projektutvecklingen, sponsorfrågor och med förberedelser och planering för pilotprojektet. Det här kan vara ett av de viktigaste projekten vi någonsin drar igång för att skapa en bra starkare bredd där vi förhoppningsvis också hittar nya talanger. Det är som sagt ett ambitiöst projekt som när väl igång kommer att ledas av en styrgrupp och vidarefinansieras av sponsorer, kommuner och skolor. Men vi behöver er hjälp med startkapitalet!Stötta oss med ett valfritt belopp för att kunna starta upp projektet! Hjälp oss och var med i Squashsällskapets rörelse. Detta är bara början. Med ert stöd kommer vi kunna vara mycket proaktiva med fler initiativ för att göra squashsverige mer spännande! Hjälp oss gärna att sprida denna kampanj till era nära och kära via "Dela"-knappen här bredvid. Representerar du ett företag och är intresserad av mer information är ni välkomna att kontakta oss för ett telefon- eller webbmöte.
6 500 SEK10%
65 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/associations/svenska-squashfoerbundet/svenska-squashfoerbundet/social-innovation-foer-en-starkare-bredd-och-nya-framtida-talanger/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/associations/svenska-squashfoerbundet/svenska-squashfoerbundet/social-innovation-foer-en-starkare-bredd-och-nya-framtida-talanger/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/associations/svenska-squashfoerbundet/svenska-squashfoerbundet/social-innovation-foer-en-starkare-bredd-och-nya-framtida-talanger/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/associations/svenska-squashfoerbundet/svenska-squashfoerbundet/social-innovation-foer-en-starkare-bredd-och-nya-framtida-talanger/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/associations/svenska-squashfoerbundet/svenska-squashfoerbundet/social-innovation-foer-en-starkare-bredd-och-nya-framtida-talanger/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/associations/svenska-squashfoerbundet/svenska-squashfoerbundet/social-innovation-foer-en-starkare-bredd-och-nya-framtida-talanger/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or