English

Om oss

Micke Fyller 50
fraktus

Med anledning av att jag fyller ett halvsekel så har jag skapat denna profil. Om någon skulle vilja ge något så har jag valt ut tre projekt som jag hellre ser att ni donerar till. Tack!