Om oss

A Non Smoking Generation
Skärmavbild 2020-01-27 kl. 09.41.19.png (3)

A Non Smoking Generation (NSG) är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Sedan 1979 har organisationen arbetat för att förebygga tobaksbruk bland barn och ungdomar. Det gör vi genom prevention i skolor, där barn och unga spenderar en stor del av sin uppväxt, och genom opinionsbildning i syfte att sprida kunskap och påverka politiker att stifta lagar som skyddar barn från tobaksindustrins strategier.

NSG är inte emot tobaksbrukare - vi arbetar för barns rätt till tobaksfria liv och emot tobaksindustrins oetiska metoder. Vi vill begränsa tobakens plats i samhället i syfte att stödja barn och unga till att förbli tobaksfria.