Kollo Full Fart

ADHD Fonden
adhd-fonden-story-kollo-full-fart.jpg

Kollo Full Fart är en ideell förening inriktad på barn mellan 9–14 år med ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning.

Syftet är att inspirera till motion och rörelse, för att främja fysisk, psykisk och social hälsa. Kollo Full Fart erbjuder helgkollo (fredag eftermiddag–söndag eftermiddag) fyra gånger per termin där olika fysiska aktiviteter erbjuds, blandat med socialt umgänge och avkoppling.

Helgkollot ger en möjlighet för deltagarna att få en paus från vardagen och avlastning för deltagarnas vårdnadshavare/familj.