Om oss

Alla Kvinnors Hus
bakgrund AKH target aid.jpg (3)

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång
erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation.

Vi erbjuder skyddat boende samt ger samtalsstöd och rådgivning och till kvinnor,
män och barn. Vi tar även emot medföljande husdjur. Dessutom verkar vi för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.

Idag har vi cirka 550 medlemmar vilket gör oss till den största ideella kvinnojouren i landet. Verksamheten bedrivs i första hand av anställd personal. För att säkerställa god kvalitet så genomgår samtliga volontärer en obligatorisk utbildning samt kontinuerlig vidareutbildning.