Om oss

Allwin
Allwin_matsvinn.jpg (3)

Stiftelsen för Gemensamt Engagemang (GE) grundades 2004 av samhällsentreprenörer och var vid den tidpunkten först i Sverige med att börja utveckla en storskalig nationell lösning kopplat till matsvinn inom livsmedelsindustrin inom den cirkulära ekonomin.

Ett system har idag utvecklats för hur maten skall doneras och sen levereras till hjälporganisationer som i sin tur delar ut maten till behövande i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund; ett arbete som idag utförs i ett nationellt samarbete med Samhall, där viktiga nya jobb skapas.

Stiftelsen GE grundade 2010 det sociala företaget Allwin, ett socialt företag som har visat vägen för andra företag/organisationer som idag jobbar med matsvinn.

Allwin var det första sociala företaget som grundades i Sverige inom re-distribution av matsvinn från livsmedelsbutiker till hjälporganisationer.

Vi erbjuder en nationell matsvinns-lösning för livsmedelsindustrin tillsammans med Samhall som representerar integration och jobbskapande för personer som står långt från arbetsmarknaden. En tjänst med hög kontinuitet kopplat till den cirkulära hållbara ekonomin för att storskaligt minska matsvinnet inom daglig varuhandeln, VI skapar miljövinster, nya viktiga jobb och hjälper samtidigt behövande. Alla vinner!

11/16/2021 2:06:55 PM.png