Om oss

Alzheimerfonden
Omslagsbild Target Aid Alzheimerfonden.jpg (4)

Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till forskning.

Alzheimerforskningen idag

Världshälsoorganisationen WHO klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. Drygt 47 miljoner människor är drabbade och ett nytt fall upptäcks var 3:e sekund. Man räknar med att antalet demenssjuka i världen kommer att ha tredubblats fram till år 2050.

Av 2018 års insamlade medel delade Alzheimerfonden ut cirka 30 miljoner kronor till forskare vid landets ledande universitet. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som leds av Henrik Zetterberg, professor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Vi ger också bidrag till vårdanställda för vidareutbildning inom demensområdet, något vi tycker är mycket angeläget. Flera yrkeskategorier behöver mer kunskap om demenssjukdomar. Därför gör vi det möjligt för vårdanställda att få certifieringar som Silviasyster, Silvialäkare, Silviasjuksköterska och Silviafysio- och arbetsterapeut.

Unga anhöriga är en glömd grupp – uppskattningsvis växer 7 000 ungdomar i Sverige upp med en demenssjuk förälder. Alzheimerfonden stöttar dessa ungdomar genom att finansiera en lägerverksamhet som drivs på fyra platser i landet.