Om oss

Barnen Framför Allt Bistånd
Targetaid Barnen Framför Allt Bistånd 1200X960

Barnen Framför Allt (BFA) är en ideell förening som bildades 1979 av ett antal föräldrar som själva adopterat barn. Föreningen arbetar inom tre verksamhetsgrenar: adoption, bistånd och fadderskap. Verksamhetsgrenarna har skild redovisning men gemensam styrelse.

I Bistånd/Faddergruppen arbetar tio personer på sin fritid helt ideellt. Vi arbetar aktivt med insamlingar på olika sätt och söker ständigt nya samarbeten med svenska organisationer och företag som delar våra värderingar och som vill utveckla biståndsprojekt i samverkan med oss. Vi har personliga och täta kontakter med våra mottagarorganisationer.

BFA Bistånd satsar på projekt runt om i världen. Dessa bidrar till bättre förhållanden för barn och unga fattiga människor. Dessa får lättare att integreras i samhället och ges en bättre livssituation. Ledorden är hållbar utveckling genom utbildning, integration och hälsa. Vi främjar biståndsprojekt som präglas av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter med fokus. på barns och kvinnors rätt.

BFA-Fadder förmedlar hjälp till 613 fadderbarn i 8 länder. Fadderpengen ger barnet skolgång, skolmaterial och skoluniform. På många håll får barnen också sjukvård och skollunch. Vi sponsrar också ungdomar i yrkesutbildning och i akademisk utbildning.