Om oss

Barnfonden
_Allmänt-Indien_2011_Diverse (39).jpg (3)

Tillsammans arbetar vi för barns trygghet i ett föränderligt klimat.

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som etablerades i Malmö 1991. Barnfonden stödjer barn och familjer som lever under utsatta förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. I varje område och land vi stödjer följer vi minst en generation, från barnsben till dess att de skaffat sig egen försörjning och eventuellt egna barn. Detta långsiktiga arbete gör det möjligt för oss att hjälpa barn från redan innan de föds tills de är vuxna och kan försörja sig själva.

Helhetsperspektiv med fokus på utbildning, hälsa och barns trygghet

Det är genom ett helhetsperspektiv på barns utveckling vi noggrant planerar och genomför vårt arbete i nära samarbete med barn, familjer och andra viktiga aktörer som verkar för positiv samhällsförändring.

Oavsett typ av insats är barns rättigheter, barns trygghet, omtanke för miljö och klimat samt jämställdhet och inkludering centrala delar.

Adresserar grundorsakerna till fattigdom

Vi adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet, med ledmotivet hjälp till självhjälp och hållbarhet. 356 miljoner barn lever i extrem fattigdom (Unicef/Världsbanken 2020). Tillsammans kan vi ändra på detta och ge dem en bättre framtid.

Medlem i ChildFund Alliance

Som medlem i ChildFund Alliance arbetar vi med och för barn för att stärka deras rättigheter och för deras trygghet i en föränderlig värld. Vi är en av elva medlemsorganisationer i ChildFund Alliance och det ger oss ett stort nätverk världen över. Tillsammans får vi saker och ting gjorda.

Läs mer i vår strategi för 2021-2025

Barnfondens strategi för 2021 – 2025: https://barnfonden.se/vart-arbete/barnfondens-strategi/