English

Om oss

Barnfonden
_Allmänt-Indien_2011_Diverse (39).jpg (3)
Vi tror på att barn ska vara trygga och säkra

Barnfonden är en organisation som arbetar för att stärka barns rättigheter och göra deras röster hörda.

Vår utgångspunkt är alltid densamma – barnen är fokus. Vi vill skapa bättre levnadsvillkor och just därför satsar vi på utbildning, hälsa och på att få familjer att försörja sig på egen hand – för vi tror på hjälp till självhjälp. Vi kämpar också för alla barns rätt till trygghet och skydd. Bara så kan vi skapa konkreta resultat som ger barnen en bättre miljö att växa upp i.

Barnfonden stödjer barn och familjer som lever under utsatta förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. I varje område och land vi stödjer följer vi minst en generation, från barnsben till dess att de skaffat sig egen försörjning och eventuellt egna barn. Detta långsiktiga arbete gör det möjligt för oss att hjälpa barn från redan innan de föds tills de är vuxna och kan försörja sig själva.

Vetskapen om att vi arbetar med barns liv och framtid präglar varje del av vårt arbete. Vi är en av elva medlemsorganisationer i ChildFund Alliance och det ger oss ett stort nätverk världen över. Tillsammans får vi saker och ting gjorda.

Här är några aktuella exempel:

  • 9 087 barn och vuxna i Kambodja har fått födelsebevis

  • 18 nya brunnar är färdigborrade i Kratie, Kambodja

  • 52 skolor i Etiopien har utvecklat policys för att motverka våld och övergrepp

  • 4 000 barn i konfliktdrabbade Mopti i Mali har fått tillgång till tryggare utbildning och renoverade skolor.

  • 184 förskolor, med cirka 9 250 barn, i Kenya har blivit upprustade med nya möbler, leksaker och läromedel.

Tillsammans ger vi barn en bättre framtid.