English

Om oss

Blomsterfonden
DSC_5603_targetaid.jpg (3)

Blomsterfonden arbetar för äldres bästa och rätten till ett tryggt hem, professionell vård och god omsorg. Vi är en ideell förening med fler än 52 000 medlemmar.

Att bidra till mer gemenskap och social samvaro är ett viktigt mål för Blomsterfonden. En stor del av våra insamlade medel går därför till social verksamhet för våra äldre som syftar till att få med så många som möjligt i en gemenskap som höjer livskvaliteten på äldre dagar.

Blomsterfonden driver idag fem seniorboenden med social verksamhet, tre vård- och omsorgsboenden och egen hemtjänst.

Läs mer om Blomsterfondens verksamhet här

Alla gåvor är lika viktiga.

För att äldre har rätt till ett rikt liv