Om oss

Bombali Health Development
16602390_10154451069414423_5740803202443594165_o.jpg (4)

Bombali Health Development (BHD) bygger på idén om att även om små insatser kan kännas som en droppe i havet i en komplex värld, så spelar varje enskild gärning stor roll för den människa man hjälper. Och är vi många som hjälps åt, kan vi förändra världen.

BHD startade 2017 som en ideell insats av Lars Seligman, pensionerad läkare från Göteborg. På rekommendation från en vän som själv abetar ideellt, åkte Lars till Kamakwie Wesleyan Hospital I Bombalidistriktet i Sierra Leone. På plats insåg Lars att man med synnerligen begränsade resurser kunde göra stor skillnad på sjukvårdens utfall. Tillsammans med lokal personal reste han runt i distriktets byar i hälsofrämjande syfte, vilket fick fler människor att söka sjukvård istället för självbehandla med exempelvis giftiga örter, som traditionellt används för att förebygga och behandla sjukdomar.

Föreningen Bombali Health Development (BHD) stödjer sjukhuset Moyamba Government Hospital (MGH) i ett fattigt jordbruksområde i Sierra Leone och hälsoarbetet i omgivande distrikt. Vår huvuduppgift är att stödja sjukhusets barnavdelningar och ge dem tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt

Det finns tre barnavdelnngar vid sjukhuset. En avdelning för vård av sjuka barn under nio år, en avdelning för vård av tidigt födda barn samt en avdelning svårt undernärda barn. Den absolut vanligaste sjukdomen är malaria. Andra vanliga sjukdomar är lunginflammation, magsjukdomar, omfattande sårinfektioner, brännskador,frätskador,ormbett och hjärninflammation.

Lars Seligman reser regelbundet dit för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Även andra frivilligt arbetande från Sverige hjälper till i arbetet.

Föreningen bidrar också till bättre utrustning på sjukhuset och barn-avdelningarna. Vi planerar att skicka ner en 40 fots container med sjukvårds-utrustning för att kunna förbättra vårdkvaliteten. Alla som reser ner tar med minimal egen packning för att kunna ta med utrustning och mediciner.

11/16/2021 1:55:20 PM.png

Verksamheten i Sverige handlar om att säkra finansiering av verksamheten i Sierra Leone, och att sprida kunskap om landet. Detta gör vi framför allt genom vår hemsida, vår Facebook-sida och genom att hålla föredrag för bl a sjukvårdspersonal, föreningar, på skolor och företag. Men också i spontant sammankallade, intresserade grupper.

Vi vill bygga nätverk med andra organisationer och grupperingar inom olika sektorer i Sierra Leone och i Sverige. En mycket viktig samarbetspartner är Human Bridge som bland annat bidragit med en container med sjukvårdsmateriel till sjukhuset i Kamakwie.

BHD arbetar för att läkare, annan sjukvårdspersonal eller administratörer arbetar i perioder i området. Det finns ett stort intresse att arbeta i Bombalidistriktet utan ersättning. Utöver Lars Seligman, som regelbundet reser ner för att arbeta på sjukhuset och i området, har flera frivilligt arbetande varit på plats med arbetsinsatser.