English

Om oss

Bombali Health Development
16602390_10154451069414423_5740803202443594165_o.jpg (4)

Bombali Health Development (BHD) bygger på idén om att även om små insatser kan kännas som en droppe i havet i en komplex värld, så spelar varje enskild gärning stor roll för den människa man hjälper. Och är vi många som hjälps åt, kan vi förändra världen.

Föreningen Bombali Health Development (BHD) stödjer sjukhuset Kamakwie Wesleyan Hospital i Bombalidistriktet i norra Sierra Leone, och hälsoarbetet i omgivande distrikt. Stödet går framför allt till barnsjukvård. Vår huvuduppgift är att stödja sjukhusets barnavdelning och ge den tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt.
Idag får gravida och barn under 12 år sjukvård gratis, vilket har minskat både barnadödligheten och dödligheten avsevärt.

Barnavdelningen på Kamakwie Wesleyan Hospital har ca 26 platser. Där finns 6 sjuksköterskor, 7 vårdpersonal, en städare samt en kokerska.
Lars Seligman reser regelbundet dit för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Även andra frivilligt arbetande från Sverige hjälper till i arbetet.

Föreningen bidrar också till bättre utrustning på sjukhuset och barnavdelningen. Under våren 2017 skickades en 40 fots container med sjukvårdsmaterial till sjukhuset. Den innehöll operationslampor och bord, operations-kit, sjukhussängar och mycket mer. Utrustningen har hjälpt till att modernisera sjukhuset och gjort det möjligt att ge en bättre vård.

Antalet som får hjälp varierar kraftigt över året. Varje månad tar vi hand om mellan 250-400 patienter på avdelningen dessa stannar genomsnittligt 1-2 dagar på sjukhuset. Vi tar också emot mellan 1500-2200 på öppenvårdsmottagningen.
Den absolut vanligaste sjukdomen är malaria. Andra vanliga sjukdomar är lunginflammation, diarréer och kräkningar, omfattande sårinfektioner, brännskador, frätskador, ormbett och hjärnhinneinflammation.

BHD startade år 2017 som en ideell insats av Lars Seligman, pensionerad läkare från Göteborg. På rekommendation av en vän som själv arbetar ideellt åkte Lars till Kamakwie Wesleyan Hospital (KWH) i Bombalidistriktet i Sierra Leone, och blev mycket imponerad av hur man med synnerligen begränsade resurser kunde utföra så mycket sjukvård. Tillsammans med lokal personal reste han varje dag runt i distriktets byar i hälsofrämjande syfte, vilket fick fler människor att söka sjukvård istället för att självbehandla med exempelvis giftiga örter, som traditionellt används för att förebygga och behandla sjukdomar.

11/16/2021 1:55:20 PM.png

Verksamheten i Sverige handlar om att säkra finansiering av verksamheten i Sierra Leone, och att sprida kunskap om landet och framförallt hälsoförhållanden i Bombali-distriktet. Detta gör vi framför allt genom vår hemsida, vår Facebook-sida och genom att hålla föredrag för bl a sjukvårdspersonal, föreningar, på skolor och företag. Men också i spontant sammankallade, intresserade grupper.

Vi vill bygga nätverk med andra organisationer och grupperingar inom olika sektorer i Sierra Leone och i Sverige. En mycket viktig samarbetspartner är Human Bridge som bland annat bidragit med en container med sjukvårdsmateriel till sjukhuset i Kamakwie.

BHD arbetar för att läkare, annan sjukvårdspersonal eller administratörer arbetar i perioder i området. Det finns ett stort intresse att arbeta i Bombalidistriktet utan ersättning. Utöver Lars Seligman, som regelbundet reser ner för att arbeta på sjukhuset och i området, har flera frivilligt arbetande varit på plats med arbetsinsatser.