Om oss

Civil Rights Defenders
CRD.png (3)

Civil Rights Defenders är Sveriges internationella människorättsorganisation som grundades 1982 och idag arbetar på fyra kontinenter runt om i världen.

Vi är en oberoende expertorganisation (mestadels människorättsjurister och journalister) med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare.

Vi arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. Vi är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan.

För att åstadkomma förändring verkar vi på flera samhällsnivåer:
- Vi övervakar statliga myndigheter och utkräver ansvar, rättvisa och upprättelse när människors grundläggande rättigheter har kränkts.
- Vi informerar människor om deras rättigheter och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare för att uppmärksamma frågorna.
- Vi stärker lokala människorättsförsvarare genom att bidra med kunskap, träningar och stöd.