En ljuspunkt för barnen

Clownronden
clownronden-story-ljuspunkt.jpg

På sjukhusen möter clownerna inte bara barnen och deras familjer, vi möter också människor i entréhallar, hissar och korridorer. Clownernas närvaro på sjukhusen skapar en alldeles speciell känsla av glädje och mänsklighet som påverkar hela stämningen.

I en miljö där barn kan vara sjuka och nedstämda är det extra viktigt att avdramatisera vissa händelser. När mamma och pappa kanske beter sig annorlunda, när alla provtagningar gör ont, när rummet och dofterna är obekanta, kan ett möte med våra clowner skänka skratt och lindra stress och oro.

Clownrondens clowner arbetar alltid i par. Vi kommer aldrig med inrepeterade scener eller föreställningar, utan arbetar alltid improviserat utifrån varje unik situation. En stor del av clownernas arbete går ut på att se, lyssna och känna in stämningen i varje möte, och därefter hitta vägar för att skapa kontakt, trygghet och förtroende.

Vårt arbete präglas av en stor respekt för barnet och ingen behöver någonsin träffa clownerna om hen inte vill. Vi har alltid ett nära samarbete med vårdpersonalen och följer regelverk kring sekretess och tystnadsplikt.