Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
DSC03634.jpg (3)
  • Targetaid Djurens Rätt Logo 228X228
  • Animals
  • Environment
Djurens rätt

99 miljoner kycklingar slaktas varje år i Sverige - Du kan rädda många!

94% av alla djur som slaktas är kycklingar. 3 kycklingar dör varje sekund. Du kan vara med och göra skillnad!Fler än 99 miljoner kycklingar dödas i Sverige varje år men hur ofta ser du en kyckling? Kycklingarna i Sverige hålls inomhus i grupper på tiotusentals individer. På bara 35 dagar växer de från 40 g till 2 kilo. Många av djuren får problem med benen och inre organ till följd av den snabba tillväxten. Djurens Rätt startade i mars 2018 en kampanj för kycklingarna för att se till att så många som möjligt får veta hur kycklingarna har det. Så att fler väljer bort kycklingarna från sina tallrikar. Här följer några av de reaktioner som vi hittills fått på de annonser som publicerats i kampanjen. Kommentarerna kommer från en undersökning genomförd av RAM, Research and Analysis of Media AB. - Ogillar starkt det jag ser, gillar att kycklingarnas verklighet kommer fram. Jag är definitivt inte sugen på att äta kyckling längre. - Annonsen är hemsk men relevant. - Äntligen en "ärlig" annons, som inte vill försköna eller lura oss. - Jättebra information! Äntligen en klar o tydlig beskrivning av djurplågeri. Vi vill få flera att reagera så här! Med din hjälp kan vi åstadkomma det. Var med och låt 2018 bli året då svenska folket började välja bort kycklingarna från tallriken. Vi ber nu om ditt stöd för att rädda så många kycklingar som möjligt undan ett liv i lidande. *Med din hjälp kan kampanjen bli ännu effektivare. *Ju fler som ser hur verkligheten för kycklingar ser ut, avstår från att äta dem. En 100-lapp i gåva från dig kan rädda livet på många kycklingar då vi når fler med vår kampanj. Till exempel kan 10 000 kr räcka till en helsidesannons som når flera hundra tusen personer.Läs mer om kycklingarnas situation på vår kampanjsida 99miljoner.
1 100 SEK11%
10 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/djurens-raett/djurens-raett/99-miljoner-kycklingar-slaktas-varje-aar-i-sverige-du-kan-raedda-maanga/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/djurens-raett/djurens-raett/99-miljoner-kycklingar-slaktas-varje-aar-i-sverige-du-kan-raedda-maanga/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/djurens-raett/djurens-raett/99-miljoner-kycklingar-slaktas-varje-aar-i-sverige-du-kan-raedda-maanga/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/djurens-raett/djurens-raett/99-miljoner-kycklingar-slaktas-varje-aar-i-sverige-du-kan-raedda-maanga/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/djurens-raett/djurens-raett/99-miljoner-kycklingar-slaktas-varje-aar-i-sverige-du-kan-raedda-maanga/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/djurens-raett/djurens-raett/99-miljoner-kycklingar-slaktas-varje-aar-i-sverige-du-kan-raedda-maanga/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or