Om oss

Ecpat
ecpat_vi-blundar-inte_org-header_Prop.jpg (4)

Sexuella övergrepp på barn sker överallt - i Sverige och globalt, fysiskt och på nätet. ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation. Vår uppdragsgivare är varje enskilt barn och vårt uppdrag är att se till att barn inte utsätts för sexuell exploatering. Det här är vad vi gör:

  • ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Tipsen gör att vi kan skicka underlag till polisen. Som enda aktör i Sverige tar vi också ner övergreppsbilder och filmer på barn från nätet och minskar därmed lidandet för de barn som utsatts.

  • Vi påverkar beslutsfattare att stärka barns skydd i lagstiftningen

  • Vi arbetar förebyggande och sprider kunskap till barn, ungdomar och föräldrar så att färre barn utsätts.

  • Via vår stödlinje ger vi råd och stöd till barn och unga som har utsatts för sexuella hot eller övergrepp

Allt detta gör vi i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer i Sverige och globalt.