Om oss

Erikshjälpen
Targetaid Erikshjälpen 1220X960

Erikshjälpen vill, med barns drömmar som drivkraft och verktyg, vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa och rätt till trygghet och skydd ger vi barn och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden. Tillsammans med våra partnerorganisationer vill vi ge barn möjlighet att bli sedda och bli tagna på allvar.

Verksamheten omfattar drygt 20 länder och sker tillsammans med 70 partnerorganisationer i ca 100 projekt. I första hand arbetar Erikshjälpen i länder och regioner där behovet är störst och närvaron av andra biståndsaktörer är begränsad.


Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna används rätt. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som tillåter att högst 25 procent används till insamling och administration. Erikshjälpens omkostnader är låga. Under 2014 var insamlings- och administrationskostnaderna 10 procent av de totala intäkterna.