Om oss

Föreningen för Gatubarn i Nepal
Flickorna-header.jpg (3)

Föreningen för gatubarn i Nepal är en ideell förening som samlar in pengar för att ordna permanent boende för gatubarn eller barn i riskzonen att hamna på gatan i Nepal. I det arbetet prioriterar vi flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem.

Vidare ska föreningen bekosta utbildningar till barn och ungdomar, samt ge mat till barn som ännu lever på gatan.

Som ett led att minska mödradödligheten har föreningen i liten skala påbörjat arbetet med att utbilda barnmorskor. Utbildningen ges till unga flickor från fattiga familjer som saknar möjlighet till högre studier.

Vårt arbete i Nepal är småskaligt och görs med långsiktighet. Vi arbetar för hållbarhet snarare än kvantitet och vill bidra till utvecklingen i det fattiga Nepal. Alla insamlade pengar går direkt till vår verksamhet i Nepal. Allt arbete i föreningen i Sverige sker på ideell basis och vi har mycket låga administrativa kostnader, såsom avgift för vårt 90-konto, bankavgifter och auktoriserad revisor.

Bli gärna medlem och månadsgivare via:

http://www.gatubarnnepal.net/blimedlem/