Om oss

Friends
hander.jpg (3)

140 000 barn utsätts för mobbning varje år. Det är barn som vaknar varje morgon med en klump i magen. Det är barn som berövas den trygghet de har rätt till. Barn som i några fall tar sina liv. Friends finns till för deras skull. Mobbning går att stoppa. Det vet vi genom vår verksamhet på tusentals skolor i snart 20 år.

För att stoppa mobbning måste förändring ske på många olika nivåer i samhället. Därför arbetar Friends inom: utbildning, forskning, rådgivning och opinionsbildning

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Det innebär att det stöd som kommer från privatpersoner och företag är otroligt viktigt för att Friends arbete ska leva vidare.